ورود کاربرانعضویت کاربران
مشاوره رایگان: 09122313992 - 66344983 -

نصب و راه اندازی دزدگیر اماکن

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | پنجشنبه 23 آذر 1396 در ساعت 13 : 59 دقیقه | نظرات کاربران ( 1 )

اجزای تشکیل دهنده یک سیستم دزدگیر اماکن:

  • دستگاه مرکزی 
  • چشمی
  • ریموت کنترل
  • باطری
  • آژیر
  • اسپیکر
  • دتکتور دود

تمامی تجهیزات گفته شده باید به دستگاه مركزی متصل شوند، لذا طرز كار هر كدام را بررسی خواهیم كرد.

 

طرز كار چشمی و چگونگی اتصال آن به دستگاه مركزی:

چشمی ها می بایست در ارتفاع 2 تا 3 متری و تا جای ممكن روبروی هدف مورد نظر نصب شوند، زاویه دید چشمی های مرغوب حدود 120 درجه و برد 12 متر می باشد.

 سیستم چشمی-دزدگیر اماکن

 

ترمینال آلارم چشمی به صورت NC می باشد كه با سنس (تشخیص) توسط سنسور چشمی به صورت اتصال باز می شود، كه می بایست توسط دو رشته سیم آن را به دستگاه مركزی منتقل نماییم.

سیستم ترمینال آلارم چشمی-دزدگیر اماکن

 

تامین تغذیه چشمی توسط ترمینال AUX انجام می شود كه این تغذیه، یك تغذیه 12Vdc می باشد كه توسط دستگاه مركزی تامین می شود بنابراین توسط دو رشته سیم آن را به ترمینال مربوطه در دستگاه مركزی متصل می نماییم.

 سیستم تامین تغذیه چشمی-دزدگیر اماکن

 

ترمینال تمپر جهت حفاظت بیشتر مابین اتصالات چشمی و دستگاه مركزی می باشد كه می توان آن را با دو رشته سیم به دستگاه مركزی و ترمینال مربوطه متصل نمود.

 سیستم ترمینال تمپر-دزدگیر اماکن

 

توجه شود كه سیم های مربوطه از چشمی به دستگاه مركزی به صورت كابلی می باشد كه می توان از یک كابل چهار زوج استفاده نمود.

 کابل سه زوج-دزدگیر اماکن

 

در صورتی كه چندین چشمی به صورت پشت سر هم قرار گیرند می توان آنها را با همان كابل سه زوج تا دستگاه مركزی به یكدیگر متصل نمود.

 سیستم چندین چشمی-دزدگیر اماکن

 

میكرو سوییچ(SW):

در صورت باز شدن درپوش چشمی در هر ساعت از شبانه روز دستگاه مركزی تحریک شده و شروع بكار خواهد كرد.

 سیستم میکرو سوئیچ چشمی-دزدگیر اماکن

 

دتكتور تشخیص دود

نحوه كاری این دتكتورها شبیه چشمی است ولی با مدار داخلی متفاوت می باشد. این دتكتور ها باید به صورت سقفی و در فواصل 15 تا 20 متری نصب شوند این دتكتور ها را می توان با همان سیم های استفاده شده برای چشمی یا به صورت مجزا تا دستگاه مركزی سیم كشی نمود.

 دتکتور تشخیص دود-دزدگیر اماکن

 

نحوه اتصال دتكتور به دستگاه مركزی

همان طور كه در شكل مشخص است دتكتور دارای یک سنسور تشخیص دود و یک بیزر داخلی می باشد. ترمینال های + و - برای تغذیه دتكتور در نظر گرفته شده است كه باید از دستگاه مركزی تامین شود. با اتصال تغذیه به دتكتور دود ترمینال رله دتكتور به صورت NC می شود و NC باقی می ماند تا زمانی كه دتكتور دود سنس كند در نتیجه این ترمینال به صورت اتصال باز می شود كه از همین روش برای تحریک دستگاه مركزی استفاده می شود.

سیستم اتصال دتکتور به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

 نحوه اتصال چند دتكتور به دستگاه مركزی

سیستم اتصال چند دتکتور به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

 نحوه اتصال چشمی و دتكتور در یک خط

سیستم اتصال چشمی و دتکتور در یک خط-دزدگیر اماکن

 

طرز كار و اتصال آژیر به دستگاه مركزی

آژیر یا siren توسط دو رشته سیم تک زوج باید به ترمینال مربوطه در دستگاه مركزی متصل شود ولتاژ كاری آژیر 12vdc می باشد كه رعایت قطب + و - برای اتصال به دستگاه مركزی مهم می باشد (مثبت=سیم قرمز) (منفی=سیم مشكی).

در پشت آژیر ولتاژ كاری آن حک شده است. آژیر معمولا به صورت in door (داخلی) نصب می شود.

سیستم اتصال آژیر به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

طرز كار و اتصال اسپیكر به دستگاه مركزی

جهت ایجاد اطلاع رسانی سمعی می توان از وسیله ای به نام اسپیكر استفاده نمود، اسپیكر نیازی به ولتاژ ندارد بنابراین سیم های بیرون آمده از آن دارای قطب یا پلاریته نمی باشد و می توان آن دو سیم را به ترمینال مربوط به اسپیكر در دستگاه مركزی متصل نمود.

سیستم اتصال اسپیکر به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

طرز كار و اتصال باطری به دستگاه مركزی

به منظور تامین تغذیه دستگاه مركزی و لوازم جانبی باید در درون باكس دستگاه مركزی از یك باطری back up كه یک باطری 12vdc می باشد استفاده نمود.

این باطری ها در دو نوع 4.5 آمپر و 7.2 آمپر موجود می باشند.

سیستم اتصال باطری به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

طرز كار و اتصال تجهیزات به دستگاه مركزی

دستگاه مركزی به عنوان مغز سیستم برای اتصال تجهیزات جانبی سیستم دزدگیر اماكن می باشد.

این دستگاه در دو مدل ساده و با تلفن كننده در بازار موجود می باشد (تلفن كننده دستگاهی به منظور برقراری تماس با شماره های داده شده به آن در مواقع اضطراری می باشد كه توضیحات بیشتری راجع به آن در صفحات بعدی خواهیم داشت).

سیستم اتصال تجهیزات به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 


نحوه اتصال باطری

از قطب مثبت (قرمز) باطری باید به قطب مثبت ترمینال BAT در دستگاه مركزی متصل نماییم.

از قطب منفی (مشكی) باطری باید به قطب منفی ترمینال BAT در دستگاه مركزی متصل نماییم.

سیستم نحوه اتصال باطری به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

 

نحوه اتصال تغذیه چشمی ها به دستگاه مركزی

از قطب مثبت (قرمز) چشمی باید به قطب مثبت ترمینال AUX در دستگاه مركزی متصل نماییم.

از قطب منفی (مشكی) چشمی باید به قطب منفی ترمینال AUX در دستگاه مركزی متصل نماییم.

سیستم نحوه اتصال تغذیه چشمی ها به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن 

 

نحوه اتصال آژیر به دستگاه مركزی

از قطب منفی (مشكی) آژیر باید به قطب منفی ترمینال SIR در دستگاه مركزی متصل نماییم.

از قطب مثبت (قرمز) آژیر باید به قطب مثبت ترمینال SIR در دستگاه مركزی متصل نماییم.

سیستم نحوه اتصال آژیر به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

نحوه اتصال اسپیكر به دستگاه مركزی

سیم های خروجی اسپیكر دارای پلاریته + و - نمی باشد و فقط كافی است آنها را به ترمینال SP دستگاه مركزی سیستم دزدگیر اماکن متصل نماییم. برای تشخیص اسپیكر از آژیر كافی است به پشت آنها نگاه كنیم به این صورت كه در پشت آژیر ولتاژ مورد نظر برای تغذیه آن حک شده است ولی برای اسپیكر صحبتی از آن نشده است.

سیستم نحوه اتصال اسپیكر به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

نحوه اتصال خط تلفن به دستگاه مركزی

در مورد دستگاه های مركزی كه دارای تلفن كننده سر خود می باشند می بایست یک خط تلفن مستقیم را به ترمینال TEL موجود در دستگاه مركزی متصل نماییم.

سیستم نحوه اتصال خط تلفن به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

ترمینال های تمپر و آلارم و دتکتور دود

در قسمت های قبل نحوه اتصال تجهیزات جانبی را به ترمینال های مربوطه داشتیم. ولی تكلیف ترمینال های تمپر و آلارم و همچنین ترمینال های دتكتور دود ما مشخص نشد. این ترمینال ها طبق سیم كشی گفته شده در قبل می بایست به ترمینال های موجود در سمت راست دستگاه مركزی سیستم دزدگیر اماکن (زون ها) متصل شوند. به محل اتصال رله های چشمی و... در دستگاه مركزی زون گفته می شود.

زون های 1 تا 4 در شكل مشخص هستند

سیستم نحوه اتصال ترمینال تمپر و ترمینال آلارم و ترمینال دتكتور دود به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

ممكن است عبارات مختلفی در زیر این زون ها نوشته شده باشد. در زیر زون ها هر عبارتی به غیر از NO نوشته شده باشد می توان خروجی چشمی و دیگر رله های مدل NC را به آن متصل نمود.

سیستم نحوه اتصال ترمینال تمپر و ترمینال آلارم و ترمینال دتكتور دود به دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

در زیر زون ها هر عبارتی به غیر از NO نوشته شده باشد می توان خروجی چشمی و دیگر رله های مدل NC را به آن متصل نمود. ولی بهتر است به صورت زیر عمل كنیم.

ترمینال آلارم به زون NC

ترمینال آلارم به زون NC-دزدگیر اماکن

 

و ترمینال های تمپر به زون 24h

ترمینال های تمپر به زون 24h-دزدگیر اماکن

 

ترمینال آلارم چشمی باید به زونی متصل شود كه با زدن ریموت كنترل فعال شود بنابراین آن را به زون NC كه یک زون معمولی است متصل كرده و ترمینال تمپر را چون می خواهیم جهت حفاظت همیشه فعال باشد به زون 24h (به معنی 26 ساعته فعال) متصل می كنیم. از زون NO می توان برای شاسی ها یا رله هایی كه به صورت عادی باز هستند و با تحریک بسته می شوند استفاده نمود.

 

نحوه اتصال چندین چشمی به دستگاه مركزی دزدگیر اماکن

طبق تعاریف قبلی و توضیح طریقه نصب چند چشمی به یكدیگر توسط یک كابل سه زوج و كشیدن سیم های مربوطه بسمت دستگاه مركزی به صورت زیر آن را به دستگاه مركزی متصل می كنیم.

سیستم اتصال چندین چشمی به دستگاه مركزی -دزدگیر اماکن

 

 

ترمینال های + چشمی ها به یكدیگر متصل می شوند.

سیستم اتصال چندین چشمی به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

ترمینال های - چشمی ها به یكدیگر متصل می شوند.

سیستم اتصال چندین چشمی به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

ترمینال های آلارم چشمی نیز به این صورت به یكدیگر و در نهایت به دستگاه مركزی متصل می شود.

سیستم اتصال چندین چشمی به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

سیستم اتصال چندین چشمی به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

ترمینال های تمپر چشمی نیز به این صورت به یكدیگر و در نهایت به دستگاه مركزی متصل می شود.

سسیستم اتصال تمپر های چندین چشمی به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

سیستم اتصال تمپر های چندین چشمی به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

در صورت استفاده نكردن از زون های NC (تمامی زون ها NC هستند، بغیر از زونی كه عبارت NO در زیر آن نوشته شده باشد) می بایست آنها را اتصال كوتاه نمود.

در اینجا از زون 1 استفاده نشده پس آن را اتصال كوتاه می كنیم.

سیستم اتصال تمپر های چندین چشمی به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

 

كد دادن ریموت دزدگیر اماکن به دستگاه مركزی

كد دادن ریموت به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

برای كد دادن به ریموت كنترل می بایست دكمه LRN (آموختن) را از روی دستگاه مركزی فشار دهیم و بعد از آن دكمه قفل بسته را از روی ریموت كنترل می زنیم در نتیجه ریموت مورد نظر با دستگاه مركزی كد خواهد گرفت. 

طرز كار دكمه های موجود بر روی ریموت كنترل

 سیستم كد دادن ریموت به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

با زدن این دكمه تمامی زون های دستگاه مركزی فعال می شود و در صورت تحریک زون دستگاه آژیر خواهد كشید.

سیستم كد دادن ریموت به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

با زدن این دكمه تمامی زون های دستگاه مركزی غیر فعال می شود به غیر از زون های 24 ساعته.

سیستم كد دادن ریموت به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

برای فعال كردن تمامی زون ها به غیر از زون 1 می توان از این دكمه استفاده نمود. از این حالت برای كنترل 2 مكان می توان استفاده كرد بدین صورت كه چشمی های یكی از این مكان ها به زون 1 و چشمی های مكان دوم را می توان به باقی زون ها متصل شود.

سیستم كد دادن ریموت به دستگاه مركزی-دزدگر اماکن

 

با زدن این دكمه ولتاژ 12 ولت برروی ترمینال DOOR ایجاد خواهد شد كه می توان برای باز كردن یك قفل برقی استفاده نمود.

 

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی

تلفن كننده دستگاهی برای برقراری تماس با شماره های ذخیره شده در مواقع اضطراری می باشد. در صورتی كه از تلفن كننده سرخود استفاده شود (دستگاه مركزی كه تلفن كننده دارد) نیازی به سیم كشی از تلفن كننده به دستگاه مركزی وجود ندارد ولی به منظور اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی نیاز به سیم كشی می باشد كه این سیم كشی به ترتیب زیر می باشد.

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

ترمینال TEL می بایست به یک خط تلفن مستقیم متصل شود.

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

ترمینال AUX نیز باید با ترمینال AUX دستگاه مركزی موازی شود.

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

ترمینال های T1+ و T2- جهت تحریک (شروع به كار) تلفن كننده می باشند كه باید به ترمینال SIR در دستگاه مركزی متصل شوند.

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

 

اتصال تلفن كننده مجزا به دستگاه مركزی-دزدگیر اماکن

 

برنامه ریزی تلفن كننده

بر روی درب تلفن كننده توسط اعداد و حروف موجود می توان تلفن كننده را برنامه ریزی نمود.

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

 

برای وارد كردن شماره تلفن دلخواه باید به صورت زیر عمل كرد.

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن 

 

 

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

 

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

 

پاک كردن شماره تلفن

 برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

در نتیجه حافظه 1 پاک خواهد شد.

 

تست شماره داده شده

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

در نتیجه شماره حافظه 1 برروی نمایشگر روی تلفن كننده نمایش داده می شود.

 

ضبط صدا

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

 

پاک كردن صدای ضبط شده

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

 

پخش صدای ضبط شده

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

تغییر مدهای شماره گیری

در تلفن كننده می توان 2 نوع مد تعریف كرد

1- مد لحظه ای: با این مد دستگاه فقط تا زمان آژیر كشیدن دستگاه مركزی به شماره گیری ادامه می دهد ( a )

2- مد دائمی: با یكبار آژیر كشیدن دستگاه تمامی شماره ها برای یكبار شماره گیری می شود ( b )

مد لحظه ای

 برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

مد دائمی

برنامه ریزی تلفن كننده-دزدگیر اماکن

 

تنظیمات دستگاه مركزی جهت تلفن کننده

به عنوان مثال بر روی برد بعضی از دستگاه های مركزی دیپ سوییچ وجود دارد كه می توان آنها را بطور دلخواه تنظیم كنیم.

 تنظیمات دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

سوییچ های 1 و 2 و 3 بدون اتصال هستند.

تنظیمات دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

با ON كردن سوییچ 4، زون 2 به صورت 24 ساعته فعال می شود (یعنی اینكه زون 2 قابلیت 24 ساعته شدن را دارد و برای فعال كردن آن به صورت 24 ساعته می بایست سوییچ 4 را ON كنیم در غیر این صورت زون 2 با ریموت كنترل فعال می شود).

تنظیمات دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

با ON كردن سوییچ 5 زون 1 به صورت دینگ دانگ می شود.

یعنی اینكه در زمان غیر فعال بودن دستگاه در صورتی كه دو سر زون 1 اتصال باز شود (بر اثر سنس چشمی) دستگاه یک هشدار كوچك می دهد، عبارت chime نوشته شده در زیر زون 1 نیز به همین معنی می باشد.

تنظیمات دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

با ON كردن سوییچ 6 زون 3 به صورت زون تاخیری می شود یعنی با فعال كردن دستگاه مركزی، چشمی های متصل به زون 3 دو دقیقه دیرتر فعال می شود.

تنظیمات دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

با ON كردن سوییچ 7 زون 4 كه یك زون NO است بصورت 24 ساعته فعال می شود كه می توان برای اتصال به شاسی یا پدال زیر پایی به زون 4 استفاده كرد.

تنظیمات دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن

 

با ON كردن سوییچ 8 مدت زمان آژیر كشیدن دستگاه مركزی از 1.5 دقیقه به 4.5 دقیقه تغییر پیدا می كند.

تنظیمات دستگاه مرکزی-دزدگیر اماکن 

 

 

 

 

 

فایل pdf مقاله آموزش نصب و راه اندازی دزدگیر اماکن

 

  

تهیه و تنظیم: مهندس محسن نصیری


 کپی برداری با ذکر منبع(وبسایت 3030TV) مجاز می باشد.

 

حامد : عالي
0 0
عالي مرسي
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :